Hvordan legge opp masker.

Det finnes sikkert flere måter å legge opp masker på, men her viser jeg de 2 måtene jeg bruker når jeg skal legge opp masker.Vanlig oppleggsmetode
:

Dette er den mest vanlige oppleggsmetoden, det er den jeg bruker oftest.
Det blir en jevn fin kant som et utgangspunkt til videre strikk.

Dra ut en god lengde av garnnøstet. Ta tråden og legg den dobbel så du får “2 tråder” å jobbe med. Da har du en endetråd og en tråd ut fra garnnøstet. Pass på at endetråden er lang nok til at du får lagt opp det antall masker du skal ha.
Lag en løkke som du kan stramme og sett den på pinnen. Den utgjør den første masken.
Legg endetråden over pekefingeren og tråden fra nøstet over tommelen.
Hold begge trådene løst fast inne i hånden.
Ta pinnen under tråden på utsiden av tommelen og ta den med over tråden på pekefingeren.
Ta med tråden fra pekefingeren (det er den som utgjør den nye masken) gjennom løkken som nøstetråden danner. Stram lett. Nå har du en ny maske.
Gjenta til du har det antall masker du skal ha.

Det er jo både fordeler og ulemper med alt.
Fordelen med denne oppleggsmetoden er at du får en fin jevn kant å starte med, det synes jeg er det viktigste. Så dette er min favoritt.
Ulempen er at du kan ende opp med for lite endetråd på slutten.
La oss si at du skal legge opp 250 masker, når du har 10 masker igjen er det slutt på endetråden.
Da må du rekke opp igjen og starte på nytt.
Det er utrolig irriterende.

Så hvordan kan vi unngå det?
Ett enkelt tips er å snurre tråden rundt alle fingrene uten tommelen.
Legg trådenden inn mot håndflaten, la det være ca. 20 cm av enden nedenfor håndflaten.
Snurr tråden løst rundt hånden etter hvor mange masker du skal legge opp. Tenk 10 for hver runde.
La oss si at du skal legge opp 200 masker, da snurrer du tråden rundt hånden 20 ganger.
Dette er en litt usikker måte å gjøre det på, men legger du til litt ekstra etter at du har snurret tråden, har du som regel god margin.
Prøv deg fram.

En annen måte å gjøre det på er å legge opp, la oss si 20 masker.
Rekk opp de 20 maskene å mål hvor lang tråden er fra der du startet opplegget.
Når du har rekt opp de 20 maskene, måler tråden ca. 60 cm (men du må måle etter det garnet du bruker) 20 masker = 60 cm.
Hvis du skal legge opp 200 masker, må du gange 60 cm med 10 (200 delt på 20 = 10).
60 x 10 = 600 cm.
600 cm er altså det du bruker totalt på hele opplegget, men for å finne ut hvor du skal begynne, må du dele 600 på 2.
Så trådenden må være ca. 300 cm (3 meter) der du starter med første oppleggsmaske, da har du nok tråd til å legge opp 200 masker.


Oppleggsmasker med 1 tråd:

Dette er en enklere måte å legge opp på og du trenger ikke å tenke på om du får nok garn. Denne måten bruker jeg “midt” i et strikkeprosjekt, for eksempel når jeg skal legge opp masker til tommel på votter.

Her starter du på enden av tråden med en løkke som utgjør den første masken.
Du bruker kun tråden som kommer fra garnnøstet.
Legg tråden på utsiden og over tommelen, fortsett under og rundt pekefingeren.
Med tråden inn i hånden får du et godt grep om tråden, men ikke hold den for stram.
Ta pinnen under tråden på utsiden av tommelen og ta den med over tråden på pekefingeren.
Ta med tråden fra pekefingeren (det er den som utgjør den nye masken) og slipp tråden på fingrene.
Stram lett. Du har en ny maske.

Også her er det fordeler og ulemper.
Fordelen er at du ikke trenger å tenke på om du har nok tråd til alle maskene. Du har hele nøstet å ta av.
Ulempen er vel at det ikke blir like pent. Det er vanskeligere å få det jevnt og maskene strammer seg når du skal strikke dem.

Nå er det bare å prøve deg fram og finne ut hvilken måte som blir din favoritt.
Lykke til!


Ønsker du flere tips og inspirasjon, bli gjerne med i facebook-gruppa til Garnburet – magi med garn, den finner du her.